torstai 5. huhtikuuta 2018

Blogisarja sähköistyksen ammattilaisille (Osa 1)

Tervetuloa Cozifyn uuden minisarjan pariin. Tässä sarjassa olemme avanneet Cozifyn ominaisuuksia ja käyttöä erityisesti sähköistyksen asiantuntijoiden (rakennuttajat, suunnittelijat ja urakoitsijat) ja vastaamme erilaisiin ammattilaisia askarruttaviin kysymyksiin; kuten minkälaisia hyötyjä Cozify mahdollistaa, mitä asioita on hyvä ottaa huomioon ja minkälaisiin kohteisiin Cozify soveltuu. Vaikka blogisarja on kirjoitettu ammattilaisten näkökulmasta, löytyy teksteistä paljon hyödyllistä tietoa myös muille Cozifyn älykodin käyttäjille.


Cozify ammattilaisille

Perusajatus Cozifyn älykodin suunnittelu- ja kehitystyössä on aina ollut langattomuus, helppokäyttöisyys ja itseasennettavuus. Matkan varrella olemme kuitenkin huomanneet sen, että tiettyjä asioita on mielekkäämpää ohjata erilaisten ammattilaisen asennusapua vaativien laitteiden, kuten jakorasiaan asennettavien ohjaimien avulla. Joissakin tapauksissa koje- tai jakorasiaan tai ryhmäkeskukseen asennettavat ohjaimet ovat paras, tai jopa ainoa vaihtoehto kodin laitteiden älykkyyden lisäämiseksi.Suunnittelu- ja asennuspalveluita kysytään meiltä säännöllisin väliajoin, jolloin haluamme suositella luotettavia ja osaavia kumppaneita. Näille palveluntarjoajille haluamme avata uuden myyntikanavan avoimessa palvelualustassamme. Suunnitteu- ja asennustarpeet koskevat sekä kuluttajia, että yritysasiakkaitamme. Tämän lisäksi Cozify on oivallinen tuote lähteä laajentamaan asiakaskuntaa ja tarjoamaan uudenlaisia tuotteita ja palveluita omille jo olemassa oleville asiakkaille. Lähdemme laajentamaan kumppaniverkostoamme uuden palvelualustamme avulla.

Jos olet sähköistyksen ammattilainen, vastaa lyhyeen kyselyymme, niin otamme teihin yhteyttä Linkki Cozify Kyselyyn.

Cozify osaksi suunnittelu- tai asennuspalvelua 

Vaikka laitteiden helppokäyttöisyyteen on kiinnitetty enemmän ja enemmän huomiota, ja asennustyön pystyy tekemään jo nyt kohtalaisen kevyillä teknisillä tiedoilla ja taidoilla, on älykodin suunnittelu- ja asennuspalvelulle kysyntää nyt ja tulevaisuudessa. Yleisimpiä kysymyksiä ovat: Mikä laite sopii mihinkin tilanteeseen? Kuinka laitteet sijoitetaan paikalleen? Kuinka varmistetaan se, että kaikki toimii niin kuin pitääkin? Huomioon otettavia asioita on pitkä lista ja joskus ammattilaisen apu tulee todella tarpeeseen.

Osa älykodin käyttäjäkunnasta saa älykotilaitteiston asennettua ja konfiguroitua vaivatta omin voimin, mutta aina on kuluttajia, jotka eivät halua perehtyä asiaan, ovat epävarmoja omista teknisistä kyvyistään, tai haluavat, että asennustyön suorittaa ammattilainen, joka samalla ehdottaa kokonaisuuteen sopivat laitteet ja varmistaa toiminnallisuuden. Ja mitä lähemmäksi kotiautomaatio ja talotekniikka lähentyvät, tarvitaan sekä sähkölaitteisiin että älykotilaitteisiin perehtyneitä ammattilaisia varmistamaan, että koko koti toimii halutulla tavalla.

Laitteet ammattilaisille

Valinnat laitteista, joita kohteessa tarvitaan, tehdään tapauskohtaisesti. Joskus ammattilaitteita ei tarvita lainkaan ja joskus osa itseasennettavista kuluttajalaitteista korvataan ammattilaitteilla. Joissain kohteissa voidaan hyödyntää pelkästään ammattilaitteita.

Mikä on ammattilaite?

Teemme jaon ammattilaitteiden ja kuluttajalaitteiden välillä täysin sen mukaan, kuka laitteen saa asentaa. Kokonaisuuden näkökulmasta on hyvä huomioida se, että ammatti- ja kuluttajalaitteita voi käyttää samassa kokonaisuudessa ja laitteet toimivat saumattomasti yhdessä. Toisin sanoen, ammattilaitteita ei tarvitse valita mukaan kokonaisuuteen asennustavan, vaan käyttötavan tai käyttötarkoituksen mukaan. Perusasennus voi olla sähköasentajan tekemä, jolloin kohteeseen asennetaan Cozify Hub ja valitut ohjainyksiköt. Jos käyttäjä haluaa laajentaa järjestelmää myöhemmin, voi esimerkiksi ledinauhan ottaa käyttöön ilman asentajan kotikäyntiä. Mutta tämä on täysin tapauskohtaista - yksi haluaa jättää kaikki asennustyöt ammattilaiselle, vaikka pystyisikin tekemään työt itse, toinen taas antaa perusasennuksen ammattilaisen tehtäväksi ja jatkaa siitä itsenäisesti laajentamalla älykodin laitekantaa omaan tahtiinsa.

Esimerkkejä ammattilaitteista:
Ryhmäkeskukseen asennettavat FutureNow-ohjainksiköt (monipuolinen I/O moduuli)
Koje- tai jakorasiaan asennettavat Ubisys-ohjaimet (rele, himmennin, verho-ohjain)


Esimerkkejä kuluttajalaitteista:
Centralite ovisensori
Heiman palovaroitin
Philips Hue ledinauha
Philips Hue liiketunnistin

Milloin ammattilaitteita tarvitaan tai kannattaa hyödyntää?

Kysymykseen voi vastata joko projektin luonteen tai käyttötarpeen näkökulmasta.

Projektin luonteella tarkoitamme sitä, minkälaisia muutostöitä tarvitaan älykotitoiminnallisuuden lisäämisen suhteen. Käyttötarpeella taas sitä, mihin tilanteeseen mikäkin laite sopii tai on tarkoitettu. Lähdetään ensin liikkeelle erilaisista projekteista.

Kodin päivitys

Kotiin voidaan lisätä älykotilaitteita, tai kodin laitteita voidaan korvataan älykotiomainaisuuksia tukevilla laitteilla ilman, että kotona tehdään rakennus- tai remonttitöitä. Turvallisuuteen liittyvät asiat toteutetaan langattomien liiketunnistimien, ovisensoreiden ja valvontakameroiden avulla. Valaistukseen liittyvät asiat toteutetaan pääasiassa esimerkiksi Philips Hue -älylamppujen ja -valaisimien avulla. Erilaisten mahdollisuuksien kirjo on todella laaja, vaikka kuluttajatuotteita käytettäisiinkin kautta linjan.

Keskitetyn ohjainyksikön käyttö tämän tyyppisissä projekteissa on harvinaisempaa, koska ne asennetaan ryhmäkeskukseen ja asettavat omat vaatimuksensa kaapeloinnille. Poissuljettuja nämä ohjainksiköt eivät ole, mutta käyttötapaukset ja talon olemassa oleva kaapelointi on käytävä tarkkaan läpi ennen osto- ja asennuspäätöksen tekemistä.

Keskitetyn ohjaimien käyttö kodin päivitysprojektissa kannattaa esimerkiksi silloin, kun nykyistä valaisinta tai valaisinryhmää (käytävän spottivalot, vessan peilin valo, makuuhuoneen valot, olohuoneen valot, jne) ei haluta vaihtaa, mutta se halutaan tästä huolimatta mukaan automaation piiriin. Rele- tai himmenninyksikön käyttö kannattaa myös silloin, kun tietyn pistorasian tai sähkölaitteen ohjaus halutaan automatisoida. Ohjain voidaan sijoittaa joko seinäkytkimen tai pistorasian taakse kojerasian (jos siellä on riittävästi tilaa) tai esimerkiksi katon jakorasian sisälle.

Remonttikohde

Remonttikohteessa, jossa uusitaan esimerkiksi kodin pinnat, keittiö, kosteat tilat, tai jokin näistä, mahdollisuudet erilaisten älylaitteiden käyttöön on hyvä kartoittaa jo remontin suunnitteluvaiheessa. Minkälainen valaistus halutaan ja löytyykö markkinoilta valmiiksi esimerkiksi kosteisiin tiloihin sopiva ja itseä miellyttävä älyvalaisin, vai valitaanko jokin normivalaisin, jota ohjataan erillisen ohjain moduulin avulla? Onko remontin aikana mahdollista miettiä sähköjohtojen kaapelointia uudestaan, jolloin laitteiden ohjaus voidaan joko kokonaan tai osittain tehdä keskitettyjen ohjainyksiköiden avulla? Ennen remontin aloittamista on hyvä myös pohtia, minkälaiset käyttötapaukset ovat tärkeitä ja kuinka ne toteutetaan?

Uudiskohde

Uudiskohteessa lähdetään luonnollisesti liikkeelle uuden asukkaan tarpeista, joita vasten älykotitoiminnallisuudet suunnitellaan ja toteutetaan. Älylaitteiden sijoittelu otetaan huomioon sähkösuunnitelmassa ja kaapelointi voidaan suunnitella siten, että se tukee esimerkiksi keskitettyjen ohjainyksiköiden käyttöä.

HUOM! Uudiskohteessa toteutus kannattaa tehdä aina siten, että älykotilaitteiston voi tarvittaessa vaihtaa tai päivittää elämäntilanteiden ja tarpeiden muuttuessa. Talon käyttöikä on yli 50 vuotta, joten tähän on hyvä varautua myös älylaitteiston näkökulmasta. Älylaitteiden kehitys on todella nopeaa ja kukaan ei vielä osaa sanoa, minkälaiselta koti näyttää tai minkälaisia laitteita kotona on esimerkiksi 30 vuoden kuluttua.

Keskitetty ohjainyksikkö, vai rasiaan asennettava?

Jos kodin sähkökaapelointi sallii, voi kodin valaistuksen ja erilaisten laitteiden ohjaukseen käyttää keskitettyjä ohjainyksiköitä, jotka asennetaan ryhmäkeskuksen DIN-kiskoon. Sen avulla laitteiden ohjaus tapahtuu keskitetysti kodin sähkökeskuksesta ja yhdellä ohjaimella voidaan ohjata 4-12 laitetta riippuen laitteen tyypistä (rele, himmennin tai led). Ohjainyksiköiden avulla ohjauksen piiriin voidaan myös kytkeä erilaisia syöttölaitteita (input-devices), joita ovat esimerkiksi seinäkatkaisimet, hämärätunnistimet, liiketunnistimet, ovi-/ikunatunnistimet, vesivahinkotunnistimet, ovikellot sekä palohälyttimet (kärkitieto). Perusohjauksen lisäksi (valot tai pistorasia päälle/pois päältä) input laitteiden avulla on mahdollista toteuttaa erilaiset hälytykset (lähetä viesti, jos savua havaitaan) tai monimutkaisempia toiminnallisuuksia, kuten ovikellon soidessa sytytä valot, käynnistä turvakameran tallennus ja lähetä kuva ovella olevasta henkilöstä sähköpostiin. Ohjainyksiköistä löytyvät omat versiot ledinauhojen ohjaukseen, himmennettävien valojen ohjaukseen sekä on/off-laitteiden ohjaukseen.

Rasiaohjain on pienempi, yhden tai kahden laitteen, usein lampun tai pistorasian, ohjaukseen tarkoitettu laite, joka asennetaan kytkin- tai jakorasiaan. Tällaisen ohjaimen avulla normaalin kattolampun tai lamppuryhmän saa automaation piirin ilman, että kodin sähköjohtojen kaapelointia tarvitsee muuttaa, tai olemassa olevaa kattolamppua tai kytkintä vaihtaa. On/off-toiminnallisuudelle ja himmennyksille löytyvät omat versiot. Käyttötapauksia himmennettäville releohjaimille ovat esimerkiksi “sytytä olohuoneen valot aamulla energisoivan kirkkaina ja illalla rauhoittavan himmeinä” tai “sytytä portaikon valot, mutta vain hämärän aikaan ja himmeinä”.

Ubisysiltä löytyy myös rasiaan asennettava versio verhoille, jolla voi ohjata 230V/AC moottorilla toimiva verhoja ja sälekaihtimia.


Seuraavissa blogisarjan osissa erilaisista käyttötapauksista, kenelle Cozify sopii ja kuinka Cozify otetaan käyttöön.

Haluatko mukaan Cozify suunnittelijaksi ja/tai asentajaksi?

Osallistu kyselyymme ja jätä meille yhteystietosi. Otamme yhteyttä lähiaikoina ja kerromme, millä tavalla pääset mukaan Cozify suunnittelu- ja asennusverkostoon.Lue blogisarjan toinen osa tästä