torstai 18. marraskuuta 2021

keskiviikko 13. lokakuuta 2021

Älyrakennuksen ja älykodin kolme trendiä - “uusi normaali”, jossa kaikki hyötyvät

Tämän kertaisen blogin on kirjoittanut Cozifyn toimitusjohtaja Kimmo Ruotoistenmäki.

Älyrakennuksesta ja älykodista on kehittymässä huimaa vauhtia ”uusi normaali”. Tästä kehityksestä hyötyvät pidemmällä tähtäimellä kaikki osapuolet – asukkaat, omistajat, rakennus- ja kiinteistöalan ammattilaiset sekä tietenkin myös ympäristö. Kehityksen taustalla on kolme trendiä, joita avaan alla tarkemmin.

Trendi 1 - Älykoti liikuttaa jo kuluttajamassoja  

Enää ei tarvitse olla bittinikkari tai rikas omakotitalon omistaja kalliine teknologioineen, jotta saa älyä kotiin. Tarkoitan älyllä tässä teknologisten ratkaisujen tuomista kiinteistöön, millä parannetaan asumisen ihmislähtöisyyttä ja ympäristöystävällisyyttä.    

Yhä isompi osa kuluttajista on kiinnostunut älykodin mahdollisuuksista parantaa asumisen mukavuutta, turvallisuutta sekä energiatehokkuutta. Kokemukseni perusteella uskallan väittää, että vajaa 30% kuluttajista osaa vaatia kotiinsa älyratkaisuja rakennuttajalta, tai kiinteistönomistajalta. Tässä yhtälössä haasteena on vain se, että vaikka rakennusalan ammattilaisilla on jo kiinnostusta älykkäiden kiinteistöjen rakentamiseen, useimmilta puuttuu vielä syvällisempi ymmärrys niiden hyödyistä. Myöskään tieto mitä heidän pitäisi tehdä ja kuka voisi heitä auttaa oikeanlaisten tietoturvallisten ratkaisujen saamisessa on vähäistä. Myönnän, että tässä on myös itselläni peiliin katsomisen paikka.  

Hienoa kuluttajien kiinnostuksen lisääntymisessä on se, että älykotiratkaisujen tarjonta on lisääntynyt. Älykotiasennukset eivät ole enää yksittäisiä pilotointeja vaan eri toimijat vakioivat omia toimituskonseptejaan. Esimerkkinä tästä on se, että rakentaja voi vakioida älykkäät ratkaisut osaksi LVIS-suunnitelmiaan. Vakioitu toimitus tukee rakentajia ja isännöitsijöitä asukkaiden ja rakennusalan lainsäädännön vaatimusten lisääntyessä. Kiinteistönomistaja hyötyy vakioinnista kustannustehokkuutena rakennus- ja remontointiprojekteissa sekä myöhemmin elinkaarivaiheessa talon korkeampana arvona. Tästä päästäänkin seuraavaan trendiin, joka liittyy rakennusalan kannustimiin ja regulaatioihin.   

Trendi 2 - Lainsäädökset vaativat lisää älyä ja ilmastoystävällisyyttä  

Suomen valtio ja Euroopan unioni ovat lisänneet kannustimia ja regulaatioita rakennusten ja asumisen ilmastoystävällisyyteen liittyen. Rakentaminen ja kiinteistö tuottavat laskentatavasta riippuen lähes 40% kaikesta hiilidioksidipäästöistä maailmassa (Rakennusteollisuus RT ry). Regulaatioiden ja kannustimien tavoitteena on tukea matkaamme kohti hiilineutraaliutta. Vaikutuksen voi nähdä jo kiinteistönomistajien ja –rahoittajien lisääntyneestä kiinnostuksesta energiatehokasta rakentamista kohtaan.

Esimerkkinä regulaatiosta on vedenkulutuksen huoneistokohtaiseen laskutukseen liittyvä laki, jonka taustalla on Euroopan unionin energiatehokkuusdirektiivi. Vedenkulutukseen liittyvä laki koskee uudisrakennuksia ja putkiremontoitavia moniasuntoisia rakennuksia, joissa on oltava mahdollisuus huoneistokohtaiseen vedenkulutusmittareiden etäluettavuuteen. Laki vaatii myös, että taloyhtiöiden vesilasku perustuu jatkossa asuntokohtaiseen kulutuksen mittaamiseen ja lasku muodostuu käytetyn veden, sekä sen lämmittämiseen käytetyn energian määrästä. Toinen esimerkki uudesta regulaatiosta liittyy energiayhteisöihin, joista jo kirjoitinkin edellisessä blogissa.    

Vedenkulutuksen seuraaminen etänä.

Koen edellämainitun tyyppiset regulaatiot erittäin hyviksi asioiksi älyrakentamisen ja -kodin kehityksen kannalta. Ne toimivat liimana teknologian, ihmisen ja ympäristöystävällisyyden välillä ja ennen kaikkea tekevät älyrakentamisesta ja -kodista ”uuden normaalin”.  

Mutta - rakentajat ja kiinteistönomistaja voivat regulaatioihin vastata vain, jos heillä on älyrakentamisen ja -kodin teknologiaa hallussa. Suurimmalla osalla ei teknologiaa vielä ole. Lisähaasteen tuo se, että älykästä teknologiaa asennetaan tuotekohtaisissa siiloissa ja talotekniset järjestelmät voivat olla hyvinkin päällekkäisiä keskenään. Yhdessä voi esimerkiksi olla useita eri lämpötilansäätimiä; yksi lattialämmitykselle, toinen ilmakiertoiselle viilennykselle jne. Tällöin teknologia nousee itseään vastaan aiheuttaen päänvaivaa lopulta kaikille osapuolille. Tästä pääsenkin kolmanteen trendiin, joka liittyy tietoturvaan.   

Trendi 3 - Teknologian, älyn ja tietoturvan liitto on oltava kunnossa  

Älykodissa järjestelmät ovat yhteydessä toisiinsa internetin välityksellä. Tämä on valtava mahdollisuus, mutta samalla iso vaara, jos teknologia ja äly eivät ole ajan tasalla. Perinteisen talotekniikan on tyypillisesti ajateltu olevan “turvassa” internetin vaaroilta tai vihamielisiltä hakkereilta, ilman erikseen mietittyä suojautumista. Syy: järjestelmät ovat olleet paikallisia ilman yhteyttä rakennuksen ulkopuolelle.   

Nykyään tilanne on toinen - vanhoja ja uusia järjestelmiä liitetään enenevissä määrin nettiin etämonitorointia ja -hallintaa varten. Mikäli tietoturvaa ei huomioida niin tuotesuunnittelussa kuin suunnittelu- ja asennusvaiheessa, eritoten perinteiset ratkaisut ovat erityisen alttiita internetin vaaroille. Huomaan, että kiinteistötekniikka alana ei välttämättä näitä vaaroja tunnista, tai osaa niiltä suojautua.  

Kuluttaja tai edes rakentaja ei tietenkään voi kaikista tietoturvan teknisistä yksityiskohdista edes tietää, eikä hänen tarvitsekaan sitä syvällisesti ymmärtää. Yhtenä hyvänä esimerkkinä edistyksestä on Traficomin tietoturvamerkki, joka on perustettu tätä tarvetta varten. Merkki takaa asiakkaalle, että tuotteen tietoturvaa on aidosti mietitty. Mieluusti näkisin, että Tietoturvamerkki ja vastaavat konseptit auttaisivat sekä rakentajia, että kuluttajia valitsemaan aidosti luotettavia tietoturvallisia ratkaisuja.  

Tulemme pureutumaan yllä oleviin trendeihin vielä syvällisemmin tulevissa blogeissamme. Uskon, että näillä teemoilla on todella merkitystä kohti älyrakennuksen ja -kodin ”uutta normaalia”. 


Kimmo Ruotoistenmäki
Cozify, toimitusjohtaja

maanantai 20. syyskuuta 2021

Tulevaisuuden älykäs sähköverkko nojaa energiayhteisöihin

Tämän kertaisen blogin on kirjoittanut Cozifyn toimitusjohtaja Kimmo Ruotoistenmäki.

Energiayhteisöt ovat alan kuuma peruna. Jos itse termi tai se, miksi aiheesta puhutaan juuri nyt, ei ole sinulle vielä tuttu, niin kerron ilmiöstä ensin hieman yleisemmin.


Suurissa liikekiinteistöissä ja toisaalta omakotitaloissa on jo pitkään voinut tuottaa omaa sähköä esimerkiksi aurinkopaneeleilla ja tarvittaessa myydä ylimääräinen sähkö energiayhtiölle. Taloyhtiöissä taas itse tuotettuun aurinkosähköön siirtymistä on hidastanut lainsäädäntö, joka on hankaloittanut tuotetun sähkön hyödyntämistä muutoin kuin yleisissä tiloissa.  Aurinkopaneeleilla ei siis ole voinut pienentää taloyhtiön asukkaiden sähkölaskua, vaan itse tuotettua sähköä on voinut hyödyntää ainoastaan yhteisissä tiloissa, kuten käytävillä ja yhteissaunoissa. 

Kyse on ollut kannattavuudesta. Aurinkovoimalat eivät ole olleet kiinnostavia investointeja taloyhtiöille, sillä sähköveron ja sähkönsiirtomaksun jälkeen itse tuotettu sähkö tulisi kalliimmaksi kuin ns. tavallinen sähkö. 

Energiayhteisö – oma taloyhtiö voi tuottaa itse energiaansa 

Nyt asiat ovat toisin. Vuoden 2021 alusta voimaan astunut uusi lainsäädäntö mahdollistaa kerros- ja rivitaloasukkaille sähköntuotannon ja -kulutuksen netotuksen sekä ylijäämätuotannon hyötyjen jakamisen asukkaille. Tämän takaa energiayhteisö. 

Energiayhteisö on jakamistalouden muoto, jossa taloyhtiön osakkaat jakavat aurinkopaneeleilla tuotetun sähkön hyötyjä keskenänsä. Osakkaat siis perustavat paikallisen energiayhteisön, jonka sisällä taloyhtiön tuottama sähkö voidaan jakaa yhteisön jäsenille laskennallisesti ilman viranomais- ja verkkokustannuksia. 

Lopputulos? Edullisempaa energiaa.


Ja isossa kuvassa paljon muutakin. 

Älykäs energiaverkko – virtuaalivoimalaitokset vastaavat kysyntäjouston tarpeisiin 

Näen energiayhteisössä paljon potentiaalia, sillä uusiutuvan energiantuotannon tarve on tällä hetkellä suuri. Kun siirrymme pois fossiilisten polttoaineiden käytöstä, sähkönkäyttö kasvaa. Tai pikemminkin uuden teknologian yleistyminen sähköistää arkea. Sähköautot yleistyvät, samoin kiinteistöjen aurinkovoimalat. 

Tämä muutos ajaa meitä kohti älykkäämpää energiankulutusta, jossa energiayhteisöillä on suuri rooli koko sähköjärjestelmän näkökulmasta. Kun energiayhteisöt tulevaisuudessa kasvavat, ne voivat muuttua virtuaalivoimalaitokseksi, joilla on kapasiteettiä tuottaa, myydä, ostaa – ja jopa säilöä energiaa tuottopiikin aikana. Huomattavaa on myös, että virtuaalivoimalaitos ei keskity ainoastaan sähköverkon ratkaisuihin. Parhaimmillaan ratkaisu hallinnoi ja optimoi useiden energiamuotojen, kuten verkkosähkön, aurinkovoiman sekä kauko- tai maalämmön yhteiskäyttöä. 

Virtuaalivoimalaitos tasapainottaa energian kokonaistuotantotarvetta ja verkon kuormaa käyttämällä hetkittäin vähemmän verkosta saatavaa energiaa. Esimerkkinä pakkaspäivänä energiatarpeen ollessa kovimmillaan, kiinteistö käyttää kalliin verkkosähkön sijasta lämmitykseen lämpökaivoon varastoitua energiaa ja parhaimmillaan saa siitä myös korvauksen verkon haltijalta.  

Paikallisen kysyntäjouston (demand-response) rakentaminen energiayhteisön sisällä on meillä Cozifylla hyvin tarkassa fokuksessa. Haluamme olla mukana rakentamassa älykästä energiaverkkoa, jossa tehokkailla teknologiaratkaisuilla voidaan ohjata kotitalouksien energiankulutusta arjen mukavuudesta tinkimättä. Samalla ylläpidetään koko energiajärjestelmän tasapainoa. Tässä ollaan tärkeän ilmastotyön äärellä. 

Energiaa syksyyn!


Kimmo Ruotoistenmäki
Cozify, toimitusjohtaja


PS. Mikäli olet kiinnostunut energiayhteisöistä tai rakentamassa kohdetta, jossa kysyntäjousto ja järkevä energiantuotanto tulevat olemaan ytimessä, niin soittele minulle 040 352 8898 tai lähetä sähköpostia pro@cozify.fi  ja jutellaan lisää.  

keskiviikko 1. heinäkuuta 2020

Vapaa-ajan asunnon rakennusprojekti - kokemuksia Cozifystä

Tämän kertaisen blogin kirjoittajana toimii vieraskynä Enssi.

Tässä hieman tarinaani vapaa-ajan hirsitaloprojektista ja Cozifystä, jonka asensin taloon jo talon rakennusvaiheen keskellä.

Kyseessä on uudisrakennus ja sähkötöissä on alusta alkaen huomioitu nykyaikainen kotiautomaatio, myös sähköjen kaapeloinnissa. Tilasin Cozifyltä ensimmäisessä erässä seuraavat tuotteet:
Lisäksi olin hankkinut repullisen Philipsin HUE älylamppuja, kaksi HUE siltaa, sekä yhden Philipsin Zigbee himmenninkytkimen. Näillä tarvikkeilla päästiin alkuvuodesta asennusten alkuun, ja täytyy sanoa että ei helpommin olisi voinut onnistua!

Hubi, kamera ja liike+lämpöanturi asennettiin ensin ja sitten kaikki loput hieman möyhemmin, eikä mitään yhteensopivuussongelmia tai bugeja tullut vastaan.


Laitteita asennettaessa myös pidemmälle asunnon ulkopuolelle on kannattanut ottaa huomioon signaalien kantavuusalueen kasvaminen jatkuvaa virtaa käyttäviä ZigBee-laitteita lisättäessä kuten lamput, pistorasiat ja seinäkytkimet. Tällaiset virralliset ZigBee-tekniikan laitteet välittävät signaaleja myös toistensa välityksellä Cozifylle, laajentaen näin laitteiden yksittäistä kantavuusaluetta (n. 15-20metriä) riippuen välissä olevista rakenteista. Jotta tämä ns. "mesh"-verkko rakentuu kunnolla, laitteet on paras lisätä Cozifyyn siten että Cozify Hubia fyysisesti lähellä olevat laitteet lisätään ensin, ja siitä ulospäin jolloin kauimmaisia laitteita lisätessä signaalit ovat vahvimmat hyödyntäen rakentunutta mesh-verkkoa. 

Vasta Ubisys S2 kytkentöjen ja testien jälkeen ymmärrettiin sähkömiehen kanssa, että 2-osaisella valokytkimellä voi ihan Cozify-sovellusta peukaloimalla ohjata ihan mitä vaan talossa. Sähkäri on aikaisemmin asentanut ja ohjelmoinut mm. ABB free at home järjestelmiä, mutta oli yllättynyt Cozifyn hinta-laatusuhteesta ja monipuolisuudesta. Asennukseen liittyvissä kysymyksissä Cozifyn suomenkielinen tuki on ollut myös avuksi kiitettävästi.

Tällä hetkellä siis jousipalautuvista kytkimistä ja Cozifyn kautta ohjautuu RGB värivalot, relepakan kautta ilmanvaihto, liesituuletin, lattialämmitykset, traktorin lohkolämmitys, harmaavesiviemäröinnin ilmapumppu, sekä keittiön, makuuhuoneen ja olohuoneen pistorasiat (ryhminä). Olen myös tilannut Kiinasta erilaisia Xiaomin Zigbee-tekniikan sensoreita ja nekin toimivat järjestelmässä hyvin.


Erityisen näppärää vapaa-ajan asunto käytössä on kun näen etänä lämpötilat, videokuvat, mahdollisen liikkeen, ja toimilaitteiden tilat. Tämä vähentää huolta ja arvelua kun emme ole asunnolla, ja etenkin esimerkiksi rakennettaessa että miten siellä rakennustyömaa ja mökki talvehtii.

Tässä vielä listaa mitä olen toteuttanut ja visioinut toteuttavani Cozifyn avulla kesän aikana. (En ole vielä tarkastanut onnistuuko kaikki, ja onko kaikissa edes järkeä.).

Tällä hetkellä toteutettuna

2 kpl P5 FutureNow FNIP 8x16A relepakkoja

Tässä on kahdeksan itsenäistä sisäänmenoa ja ulostuloa. Kiinni Hubissa ethernetkaapelilla. Vaatii 12V DC powerin.

Ensimmäisen relepakan ulostuloihin (8 kpl output) kytketty:
 1. huippuimuri
 2. autonlämmitys PR
 3. keittiön pistorasiaryhmä (4kpl)
 4. liesituuletin
 5. viemärin ilmapumppu
 6. lattialämpö
 7. lattialämpö
 8. lattialämpö
Toisen relepakan ulostuloihin (8 kpl output) kytketty:
  1. makuuhuoneen pistorasiaryhmä
  2. olohuoneen pistorasiaryhmä
  3. kylppärin pistorasiaryhmä
  4. terassin pistorasiaryhmä
  5. poreallas 1 sulake
  6. poreallas 2 sulake
  7. poreallas 3 sulake
  8. tyhjä paikka varalla

  Muita laitteita:

  6 kpl Ubisys S2 releitä valokytkimien taakse.
  • Tunnistaa kytkimen tilamuutoksen ja lähettää sen hubille. Eli antaa hubille käskyt sytyttää älyvaloja. Jos kytkettynä olisi perinteinen valo, niin tämä toimisi myös releenä, joka sytyttää ja sammuttaa lampun.
  Philips HUE RGB värivalot G10 kannalla kattospotteihin n. 6+6+4+3 kpl. 
  • Vaativat jatkuvan virran Zigbee mesh-verkon toimimista varten. Ohjaus hubin käskyillä.

  • Helpoin syöttää virta pistorasialta ja data ethernet - kaapelilla.
  • Helpoin syöttää virta pistorasialta ja data ethernet - kaapelilla.
  Philips HUE Motion liikesensori, jossa lämpötilanmittaus. 
  • Sisälle. Langaton Zigbee yhteys hubiin. Lämpötilasyöte lattialämmityksen ylläpidolle ja yövaloille
  • Lisänä myös valoisuusanturi.
  • Tästä syöte kameralle ja ulkovaloille.
  • Valojen sytytys oven avautuessa.

  Seuraavaksi listalla:

  • Paljun ja porealtaan lämpötilan mittaus Proove 433 MHz ulkomittarin anturilla.
  • Terassin valot paljun lämpötilan mukaan.
  • Develco kosteus ja lämpötila-anturi kylppäriin
  • Huippuimuri päälle ja pois kosteuden mukaan.
  • Huippuimurin käyttö On/Off FutureNow releellä.
  • Ohjaus Cozifylla sekä radiotoimisella seinäkatkaisijalla keittiöstä.
  • Lämpö-ja kosteusanturi keittiön seinälle valvomaan ja näyttämään sisäilman kosteutta ja ulkoläpötilaa. Antaa huippuimurille syötteen käynnistyä, mikäli keittiössä ilmankosteus koholla.
  • Viemärin ilmapumpun ja tulovesipumpun ohjaus FutureNow releen avulla. - esim. Poissa-teema poistaa virrat.
  • Develco palohälytin jossa myös murtosireeni: Tulee pakollisten verkkovirtavaroittimien rinnalle lisäksi.
  • Heiman häkävaroitin käytävälle: Huippuimuri täysille, Hälytyssireeni ja valojen vilkutus sekä push-ilmoitus kännykkään, mikäli häkää havaitaan.
  • Sonos Connect: Musiikin ohjaukseen
  • Vesiputken saattolämmityskaapelin virransyöttö pistorasialta - ohjaus Cozify Hubin logiikan mukaan, esim. kovalla pakkasella.
  • Develco Vesivuotoilmaisin teknisen tilan lattialle vesilaitteiden alle.
  • Sähköinen ilmamääräsäädin takan korvausilmaputkeen  -ohjaus On/Off FutureNow releellä
  Minulla ei ole aikaisempaa kokemusta aiheesta, mutta vaikuttaa helpolta ja mielenkiintoiselta "harrastukselta", varsinkin  kun nämä näyttää toimivankin ja helpottavan käytännön arkea. Oleellista on tehdä asennus rauhassa ja suunnitelmallisesti laitteiden sijoittelun ja niiden välisen mesh-verkon suhteen, jolloin varmistetaan signaalien luotettava kantavuus myös ulkona olevilta laitteilta.

  - Enssi

  maanantai 23. syyskuuta 2019

  Älyä tyhmiin laitteisiin

  Sen lisäksi että älypistorasioilla ja valokatkaisimien taakse asennettavilla relemoduleilla voit helposti kytkeä päälle ja pois kodissasi jo olemassa olevia vanhoja "tyhmiä" sähkölaitteita - monet kodin talotekniikan laitteet kuten ilmanvaihtokoneet voidaan kytkeä kotiautomaation piiriin yksinkertaisen releohjaimen avulla.


  Esimerkiksi autotallisi oven avaaja tai ilmanvaihtokoneen tehostus- tai takkakytkin toiminto on myös mahdollista saada osaksi älykotia. Tällöin kotiisi jo asennetusta ominaisuudesta tulee etäkäytettävä ja sille voidaan tehdä automatisoituja sääntöjä. Ilmanvaihdon tehostus voi lähteä automaattisesti päälle, kun kylpyhuoneessa joku käy suihkussa ja ilmankosteus (kosteustunnistin) nousee.

  Rele-laitteita on kahdenlaisia: toiset syöttävät virtaa, kuten pistorasiaohjaimet tai relemodulit, ja toiset ovat ns. potentiaalivapaita, eli niistä ei saa virtaa, vaan ne toimivat ikäänkuin kytkimen korvikkeena. Tässä kirjoituksessa keskitymme jälkimmäisiin, sillä ne soveltuvat laitteiden tilojen ohjaukseen muillakin tavoin, kuin pelkästään laitteen kokonaisvirtaa päälle ja pois katkovat pistorasiaohjaimet.

  Ilmanvaihtokone

  Monissa ilmanvaihtokoneissa, maalämpöpumpuissa ja ilmalämpöpumpuissa on mahdollisuus ulkoisille kytkimille erilaisten toimintojen tekemiseksi. Rele voidaan liittää laitteessa tätä varten oleviin nastoihin ja siten tehdä toiminnosta etäohjattava ja automatisoida se riippuen esimerkiksi kodin tilanteesta ollaanko kotona vai poissa.

  Esimerkiksi Ilto 440 ilmanvaihtokoneessa on liittimet lisätakkakytkimelle sekä tehostukselle, johon rele voidaan kytkeä. Siinä on myös 24 VDC jännite helposti saatavilla, eli erillistä virtalähdettä releen käyttöön ei tarvita.

  On kuitenkin hyvä ottaa huomioon, että jos asennat releen laitteen metallisen kotelon sisäpuolelle niin ZigBee radion signaali heikkenee. Eli tarvitset ZigBee viestejä eteenpäin välittävän laitteen, esimerkiksi pistorasiaohjaimen johonkin lähettyville laitteen ulkopuolelle, vaikka laitteen omaan pistokkeeseen, jolloin sen avulla voi ottaa laitteesta virrat pois myös kokonaan esimerkiksi palohälytyksen sattuessa.

  Ilmanvaihdon tehostus on näin helppo automatisoida käynnistyväksi esimerkiksi ilmankosteuden tai lämpötilan mukaan sitä mittaavan anturin avulla. 

  Autotallin oven avaaja

  Monissa autotallin oven avaajissa on ulkoisen napin kytkentä mahdollisuus, johon rele voidaan asentaa.

  Esimerkiksi Thermox nosto-ovien asennusohjeessa on kuvattu liitin, jossa PB ja GND nastat joihin ulkoisen kytkimen voi kytkeä ja tässä tapauksessa kytkimen asemesta käytetään vain etäohjattavaa potentiaalivapaata relettä.

  Ovea voi helposti ohjata suoraan kännykällä tai vaikka Philips Hue tai Ikean kaukosäätimellä Cozifyn Hubin toimiessa tiedon välittäjänä. Ja jos oveen vielä liittää aukioloa seuraavan anturin ja autotalliin lämpötila-anturin, on Cozify applikaatiolla helppo luoda sääntö joka sulkee oven jos ovi jää pitkäksi aikaa vahingossa auki kun ulkona on pakkasta.

  Murtosuojaus- ja palovaroitinsilmukka

  Relettä voi käyttää myös osana perinteistä murtosuoja- tai palovaroitinsilmukkaa. Eli aikoinaan jo asuntoon asennettujen laitteiden virtapiirin katkeaminen, eli releen aukeaminen, yhdestäkin silmukan laitteesta aiheuttaa hälytyksen. Perinteiset murtosuojauslaitteet käyttävät eri jännitetasoja silmukan tilojen ilmaisemiseen, jolloin piuhan katkeaminen aiheuttaa saman hälytyksen kuin laitteiden kotelon avaaminen (tamper tai sabotage).

  Näissä silmukoissa etäohjattavasta releestä käytetään avautuvaa, eli normaalisi kiinni olevaa 'NC'-kytkentää.

  Releen kytkentä (NO/COM/NC)

  Potentiaalivapaassa ohjausreleessä (output) on kaksi kytkentävaihtoehtoa: avautuva (NC) tai sulkeutuva (NO). Eli ohjaus-signaali joko kytkee virtapiirin kiinni (kuten nappi) tai avaa virtapiirin. Kytkentää varten releessä on kolme napaa, eli liitintä joista kanta (COM) on kytkennöille yhteinen ja NC tai NO liittimellä valitaan:
  • NO: Normally Open (normaalisti auki, eli sulkeutuva) tai 
  • NC: Normally Closed (normaalisti virtapiiri kiinni, eli avautuva) kytkentä.

  Eri mallit

  Cozify myy Climax-releen kolmea eri mallia riippuen käyttöjännitteestä, eli saatavilla olevasta virtalähteestä: 
  • 5 VDC, 
  • 12-24 VDC tai 
  • 230 VAC
  Kaikissa malleissa on sama potentiaalivapaa releen ulostulo, jonka voi siis kytkeä laitteeseen, joko avautumalla (COM-NC) tai sulkeutumalla (COM-NO) kun rele vaihtaa tilaa käskyn saatuaan.

  Monia käyttökohteita

  Periaatteessa etäohjattavan releen voi kytkeä minkä tahansa napin tai kytkimen tilalle ja näin yhdistää se osaksi kotisi automaatiota Cozifyn avulla. 

  Jos sinulla on muita ideoita releen käyttämiseen, niin kuulisimme siitä mielellämme!

  Parahin terveisin,
  Samppa / Cozify

  torstai 6. kesäkuuta 2019

  Mikä älyvalo?

  Älyvalaistuksella tarkoitetaan etäohjattavia valoja joiden päällä oloa ja himmennystä voi myös automatisoida. Älyvalo antaa uusia mahdollisuuksia tunnelman luomiseen värisävyn tai valkoisen valon lämpötilan avulla. Älyvalaistus on tärkeä osa älykotia.

  Älykäs valo?

  Älyvalossa äly asuu lampun sisällä:
  1. Sillä on tapa kommunikoida eli saada komentoja (yleensä radioyhteys), ja
  2. Sillä on erilaisia ominaisuuksia, joita se osaa komennon tullessa tehdä, esimerkiksi:
   • Syttyä ja sammua
   • Muuttaa valon kirkkautta
   • Jotkin älyvalot osaavat myös muuttaa valkoisen valon värilämpötilaa 
   • Kalleimmat älyvalot osaavat muuttaa jopa väriä
  Varsinainen logiikka ja ohjauskomennot tehdään erillisen ohjauslaitteen, eli hubin avulla, joka yhdistää ja ohjaa kaikkia kodin älyvaloja. Eli aivan kaikki äly ja logiikka ei sittenkään ole itse lampussa, vaan tarvitset esimerkiksi Cozify Hubin niiden ohjaukseen ja varsinaisen automatiikan toteuttamiseen. Tällöin valo voi syttyä kun liikettä havaitaan tai alkaa hämärtyä, tai jopa vilkkua kun palovaroitin hälyttää. Älyvaloa voi ohjata myös äly-kytkimestä tai kaukosäätimen avulla.

  Mitä tulee ottaa huomioon älyvalaistusta suunniteltaessa?

  Valaistuksen suunnittelu on suoraviivaista, jos vain tietää mitä haluaa. Tämä ei kuitenkaan ole helppoa silloin, jos ei tiedä mikä on mahdollista ja mitä mikäkin erikoinen termi tarkoittaa.

  Himmennys

  Himmennyksellä tarkoitetaan valotehon, eli kirkkauden säätöä. Perinteisesti lamppuja voi himmentää säätämällä virransyöttöä himmentimen avulla. Tällöin lampun täytyy olla himmennykseen soveltuvaa mallia. Älyvaloja ei saa käyttää normaalin himmentimen kanssa. Niiden himmennys toteutetaan antamalla niille himmennykomento radioyhteyden avulla. Kaikki älyvalot tukevat valon kirkkauden säätöä, mutta ei samaan tapaan kuin normaalit polttimot tai LEDit.

  Älyvalojen kirkkauden automatisointi mahdollistaa helpon kirkkauden säädön päivärytmin mukaan siten, että aamulla käytetään kirkasta valoa ja päivällä jos luonnonvalova on jo tarpeeksi niin valo ei syty lainkaan. Illalla taas käytetään sopivan himmeää valaistusta ja yöllä minimikirkkautta.

  Valkoisen valon sävy

  Valkoisen valon sävy (valkoinen spektri) kuvastaa miten lämmintä valo on sinertävän ja kellertävän välillä. Sitä mitataan Kelvineinä ja toisin kuin lämpötiloissa, valon värisävyssä pienempi luku tarkoittaa lämmintä ja iso kylmää. Yleisimmät valojen värilämpötilat ovat lämpimästä kylmään: kellertävä halogeenivalo on 2700 K. Yleinen "kodin lämmin" valkoinen perusvalo on 3000K tai 3200K, kohti hieman neutraalimpaa 4000K lämpötilaa. Luonnon päivänvaloa vastaava neutraali värilämpötila (usein tosin hieman viileänäkin sisävalona koettu) on 5600K, aina sinertävään 6500 K asti.

  Edulliset älyvalot ovat kiinteästi tiettyä sävyä (esim. 2700 K) ja pelkästään valoteholtaan himmennettäviä. Paremmat älyvalot pystyvät loistamaan millä tahansa sävyllä 2700 K ja 6500 K välillä.

  Valkoinen värisävy on helppo pitää aina oikeana automaation avulla. Tällöin kaikki älyvalot mukautuvat luonnolliseen päivärytmiin automaattisesti. (Lisätietoa: Aina oikea valkoisen värisävy) Jos kodissasi on myös perinteisiä valoja, niin ne tietenkin erottuvat älyvalojen joukosta eri sävyisinä jossain vaiheessa päivää koska niiden sävy pysyy aina samana.

  Värivalo

  Värit ovat omiaan luomaan erilaisia tunnelmia. Voisi kuvitella että valo, joka pystyy tuottamaan kaikki värit voisi myös näyttää kaikki valkoisen värin sävytkin. Näin ei kuitenkaan aina ole sillä valkoinen valo ja sen sävyt vaativat lampulta erilliset ledit kuin värien tuottamiseen tarvittavat sininen, punainen ja vihreä. Tästä syystä voi olla yllättävää havaita, että edulliset värilliset älyvalot eivät välttämättä osaakkaan tuottaa valkoisen eri sävyjä. Esimerkiksi Ikean värillisessä Trådfri älyvalossa on valkoiselle valolle vakio lämpimään taittuva lämpötila 2700K, eli sitä ei voi säätää, ja muutenkin värien kirkkaus on himmeämpi kuin valkoisen.

  Kytkentä

  Koska älyvalo on yleensä osa suurempaa verkkoa ja se toimii viestin välittäjänä, tulisi sen saada aina virtaa. Jos siitä ottaa virrat pois, niin kaikki sen äly katoaa - zup.

  Älyvalo kytketään siis saamaan aina virtaa ja päällä olo pyritään tekemään ohjelmallisesti. Tämä tarkoittaa että älyvalo on täysin automatisoitu suoraan hubin kautta. Voit myös käyttää äly-kytkimiä tai kauko-ohjaimia, joiden avulla viesti menee ensin hubille, joka lähettää siihen asennetun komennon valolle. Vaikka viesti kiertää hubin kautta, toimii se silmänräpäyksessä.

  Vinkki: Jos asennat älykkään polttimon vanhan tilalle, niin teippaa seinäkytkin päälle asentoon, niin valoa ei tule vahingossa sammutettua - jos virran katkaisee, myöskin älyn kulku polttimoon katkeaa.

  Älykytkin perinteisille valoille 

  Myös perinteisille valoille voi lisätä älyä kytkimeen(katkaisimeen) liitettävän lisäosan avulla, esimerkiksi kytkinrasiaan asennettavalla Ubisys D1 modulilla. Näin kytketystä valosta (ja kytkimestä) tulee etäohjattava, eli älykäs. Tällöin ei tarvitse käyttää älyvaloa (älupolttimoa) ollenkaan, koska ne eivät toimi sähkövirtaa säätävien himmentimien kanssa. Ubisys D1 toimii kytkimen takana himmentimenä yhdelle valolle ja Ubisys S2 on taas pelkkä ON/OFF moduli, mutta kahdelle valolle ja kahdelle kytkimelle. Molempien kanssa käytetään perinteisiä lamppuja ja kytkimiä.

  Huom: Kytkinrasiaan asennettavia moduleja saa asentaa vain valtuutettu sähkömies.

  Mitä tämä kaikki tarkoittaa?

  Kuluttaja on helposti ymmällään miten tehdä fiksuja valintoja. Yleispätevä vinkki on suosia standardeja ja avoimia teknologioita käyttäviä tuotteita, kuten ZigBee valoja, jotka eivät ole suljettu ja lukittu yhteen toimittajaan tai valmistajaan. Eli esimerkiksi Philips Hue, Osram Lightify ja Ikean Trådfri toimivat kaikki nätisti ristiin Cozify Hubin avulla - ZigBee teknologian ansiosta.

  Älyvaloja hankkiessa kannattaa panostaa laatuun, joka yleensä näkyy myös hinnassa. Halvalla ei saa hyvää, ja omat vaatimukset kannattaa miettiä tarkkaan. Värivalojen avulla on hyvä luoda tunnelmaa, mutta pelkällä himmennykselläkin pääsee jo pitkälle. Värien kanssa leikkiminen on hauskaa etenkin lapsiperheissä.

  Alkuun pääsee helposti vaihtamalla muutaman älyvalon ja tekemällä syttymiseen tarvittavat automaattiset säännöt hubin ja vaikka liikesensorin avulla. Ohjauksen voi tehdä myös seinälle asennettavien älykytkimien tai kaukosäätimien avulla, kuten Philips Hue Dimmer Switch. Järjestelmää voi sitten laajentaa myöhemmin tarpeen mukaan.

  Kattavamman ratkaisun saa käyttämällä Ubisys älykytkin moduuleja, jotka mahdollistavat etäohjauksen lisäksi normaalin jo kodissasi olemassaolevan seinäkytkimen käytön. Mikäli kohteena on laaja remontti tai uudiskohde, sähkökaapin DIN-kiskoon asennettavat FutureNow:n relepakat ovat myös vaihtoehto ohjata valaistusta, pistorasioita ja muita kiinteästi asennettuja laitteita. Tästä julkaisemme aivan oman bloginsa tulevaisuudessa.

  Suosittelemme tutustumaan myös valkoisen valon värisävyä käsittelevään blogiimme: Aina oikea valkoisen värisävy

  Parahin terveisin,
  Samppa \ Cozify

  tiistai 11. syyskuuta 2018

  Aina oikea värilämpötila

  Ihmisen vuorokausirytmi on kehittynyt aikojen saatossa auringon kierron mukaan. Valon värisävyn on tutkittu vaikuttavan hyvinvointiin ja esimerkiksi sinisen valon välttäminen iltaisin voi auttaa nukahtamisvaikeuksiin. (Ihmiskeskeinen valaistus, HCL)

  Nykyisin vain kalleimmissa toimistojen valaistusjärjestelmissä on ihmiskeskeinen valaistus otettu kunnolla huomioon, mutta nyt Cozify Hub avaa myös tämän ominaisuuden kaikkien asiakkaidensa koteihin - ilman lisähintaa.

  Automaattinen valkoisen valon värisävy

  Cozifyn automaattinen valaistuksen värisävyn säätö pitää yllä terveellistä päivärytmiä helposti ja vaivattomasti. Automaattinen värisävyn säätö auttaa myös pitämään kaikki valot samassa sävyssä, mikä on työlästä jos valoja on useita ja sävyä haluaa muuttaa.

  Voit valita kaikki kodin älyvalot, jotka tukevat valkoisen värilämpötilan säätöä, ja sääntö pitää huolen siitä, että valo on aina oikean sävyinen; aamulla ja päivällä piristävän kylmä (6000 K) ja illalla rauhoittava lämmin valkoinen (2700 K). Yöllä värisävy menee jopa melkein punaiseksi (1000 K), jos vain valo sitä tukee, ehkäisten häikäisyä ja hämäränäön huononemista.

   Tämä graafi esittää valitun värilämpötilan kellonajan mukaan:
  Ylläolevaan graafiin on merkitty useimpien lamppujen alaraja lämpimän 2700K kohdalle.

  Tämä uusi sääntö ei ota kantaa onko valo päällä vai ei, mutta toimii hyvin esimerkiksi "Automatisoi kodin valot"-säännön kanssa, joka automatisoi valojen päällä olon ja sammuttamisen, sekä kirkkauden säädön vuorokaudenajan mukaan.

  Huomaa, että kun tämä uusi sääntö on voimassa, ei valojen värin säätö muulla tavalla ole enää mahdollista, sillä tämä sääntö palauttaa ne aina takaisin.

  Tuetut lamput

  Valkoisen valon värisävyn voi valita vain lampuille, jotka ovat säädettäviä. Halvimmat älylamput ovat yleensä vakiosävyisiä 2700 K, joten valinnassa kannattaa olla tarkkana.

  Esimerkiksi Osram Classic A60 tunable white E27 avulla voi värilämpötilan valita, ja Philips White and Color Ambiance E27 avulla voi valkoisen sävyn lisäksi käyttää myös mitä tahansa värejä tunnelman luomiseen.

  Myös Ikean Trådfri ja Floalt sarjan valot ja paneelit, joissa maininta "Valkoinen spektri", osaavat muuttaa valkoista värisävyä Cozify Hubin ohjaamana. Mutta Ikean uusi värilamppu ei yllättäen tue valkoisen lämpötilan säätöä, vaikka valon värin voikin muuttaa Cozifyn avulla.

  Muista myös, että älyvaloa ei kannata ohjata seinäkatkaisimella, sillä virtojen katkaisu lampusta tekee ZigBee-radioverkkoon ikäänkuin reiän, jolloin viestiliikenne muille laitteille saattaa kärsiä. Eli parasta olisi, että älyvalo saa aina virtaa ja sitä ohjataan ohjelmallisesti Cozify hubin avulla esimerkiksi liikkeen ja kellonajan perusteella.


  Parahin Terveisin,
  Samppa \ Cozify